ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Αναβαθμίσεις που αφορούν δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερων ταχυτήτων, λιγότερων καταναλώσεων μηχανών, μείωση vibration όπως και μελέτες για καλύτερη πλευστότητα. Επίσης περιλαμβάνει χρήση ναυπηγικών προγραμμάτων για την επιθυμητή επίτευξη των στόχων βάση απαιτήσεων του πλοιοκτήτη. Συμβουλευτικές υπηρεσίες δυνατότητας σχεδιασμού και κατασκευής νέων ιδεών. 

t: (+30) 210 44 10 273 f: 210 40 21 509
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΝΕΩΡΙΩΝ 115, ΤΗΛ: 210 40 21 509, ΠΕΡΑΜΑ - ΕΛΛΑΔΑ